बुद्धिबळ

Submitted by नंद्या on 22 October, 2008 - 20:15

विश्वनाथन आनंद आणि क्रामनिक या दोघात २००८ ची विश्वविजेतेपदाची लढत चालू आहे.
त्यात आनंदने ३ डाव जिंकून ४.५ : १.५ अशी आघाडी घेतली आहे. ते सर्व डाव इथे बघायला मिळतील

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

विश्वनाथन आनंद भारतीय आहे का ???
===================
कुठ्ल्या थरावर जातील हे राजकारणी ...

http://timesofindia.indiatimes.com/sports/more-sports/chess/Anands-India...

http://sify.com/news/embarrassed-university-of-hyderabad-apologises-to-a...

प्रसाद व्हाईट -- आशुचॅम्प ब्लॅक
सिसिलियन डिफेन्स...( अलापिन वेरिएशन)
१) e 4 - c5
२) Nf3- Nc6
३)c3- e6
४)d4- c X d4
५)c X d4 -

प्रसाद व्हाईट -- आशुचॅम्प ब्लॅक
सिसिलियन डिफेन्स...( अलापिन वेरिएशन)
१) e 4 - c5
२) Nf3- Nc6
३)c3- e6
४)d4- c X d4
५)c X d4 - d5

प्रसाद व्हाईट -- आशुचॅम्प ब्लॅक
सिसिलियन डिफेन्स...( अलापिन वेरिएशन)
१) e 4 - c5
२) Nf3- Nc6
३)c3- e6
४)d4- c X d4
५)c X d4 - d5
६)e5 -
( converted to french ?)

अरे टाईमबार झाला तुमचा हा डाव.. नवीन चालू करा आता..

>>> आम्ही रोज एकच मुव्ह करत आहोत ....

बाकी नवीन चालु करणार असलास तर सांग ...मला सायमल्टेनीयस खेळायला ही आवडेल .
Happy

प्रसाद व्हाईट -- आशुचॅम्प ब्लॅक
सिसिलियन डिफेन्स...( अलापिन वेरिएशन)
१) e 4 - c5
२) Nf3- Nc6
३)c3- e6
४)d4- c X d4
५)c X d4 - d5
६)e5 - Bb4 ( अरे चेक असेल तर सांगत जा ;))
७)Bd2

प्रसाद व्हाईट -- आशुचॅम्प ब्लॅक
सिसिलियन डिफेन्स...( अलापिन वेरिएशन)
१) e 4 - c5
२) Nf3- Nc6
३)c3- e6
४)d4- c X d4
५)c X d4 - d5
६)e5 - Bb4 ( अरे चेक असेल तर सांगत जा )
७)Bd2 - Qb6

प्रसाद व्हाईट -- आशुचॅम्प ब्लॅक
सिसिलियन डिफेन्स...( अलापिन वेरिएशन)
१) e 4 - c5
२) Nf3- Nc6
३)c3- e6
४)d4- c X d4
५)c X d4 - d5
६)e5 - Bb4 +
७)Bd2 - Qb6
८)B X Bb4

प्रसाद व्हाईट -- आशुचॅम्प ब्लॅक
सिसिलियन डिफेन्स...( अलापिन वेरिएशन)
१) e 4 - c5
२) Nf3- Nc6
३)c3- e6
४)d4- c X d4
५)c X d4 - d5
६)e5 - Bb4 +
७)Bd2 - Qb6
८)B X Bb4 - QXB +

१) e 4 - c5
२) Nf3- Nc6
३)c3- e6
४)d4- c X d4
५)c X d4 - d5
६)e5 - Bb4 +
७)Bd2 - Qb6
८)B X Bb4 - QXB +
९)Q d2

१) e 4 - c5
२) Nf3- Nc6
३)c3- e6
४)d4- c X d4
५)c X d4 - d5
६)e5 - Bb4 +
७)Bd2 - Qb6
८)B X Bb4 - QXB +
९)Q d2 - N (g8) e7

१) e 4 - c5
२) Nf3- Nc6
३)c3- e6
४)d4- c X d4
५)c X d4 - d5
६)e5 - Bb4 +
७)Bd2 - Qb6
८)B X Bb4 - QXB +
९)Q d2 - N (g8) e7
१०) a3 -

१) e 4 - c5
२) Nf3- Nc6
३)c3- e6
४)d4- c X d4
५)c X d4 - d5
६)e5 - Bb4 +
७)Bd2 - Qb6
८)B X Bb4 - QXB +
९)Q d2 - N (g8) e7
१०) a3 - QxQ

१) e 4 - c5
२) Nf3- Nc6
३)c3- e6
४)d4- c X d4
५)c X d4 - d5
६)e5 - Bb4 +
७)Bd2 - Qb6
८)B X Bb4 - QXB +
९)Q d2 - N (g8) e7
१०) a3 - QxQ
११)N(b1)XQd2

अरे हो ना, एरवी मी असे करत नाही पण प्रगो बराच खेळतो असे जाणवले. त्यामुळे रिस्क घेतली नाही.

१) e 4 - c5
२) Nf3- Nc6
३)c3- e6
४)d4- c X d4
५)c X d4 - d5
६)e5 - Bb4 +
७)Bd2 - Qb6
८)B X Bb4 - QXB +
९)Q d2 - N (g8) e7
१०) a3 - QxQ
११)N(b1)XQd2 - Nf4

Pages