अर्घ्य!

Submitted by आर.ए.के. on 3 April, 2013 - 00:39

क्षिताजावरती आरुढ होवून,
नभालाही पार करावे,
ध्येय उरी जपणार्‍यांनी,
स्वप्नांनाही सत्य करावे!

कधी ऊन व्हावे, कधी पाऊस व्हावे
कधी सूर्य तर कधी चंद्र व्हावे,
वार्‍यावरती स्वार होऊन,
पर्वतांना भिडून यावे!

कधी अक्षर व्हावे, कधी शब्द व्हावे
कधी संदर्भ तर कधी अर्थ व्हावे!
नि:शब्द, अव्यक्त मनांच्या,
भावनांना समजून घ्यावे!

कधी सूर व्हावे, कधी ताल व्हावे,
कधी वीणा तर कधी सतार व्हावे!
आयुष्याला संगीत समजून,
मुक्त,बेधुंद गाणे म्हणावे!

कधी काल व्हावे, कधी आज व्हावे,
कधी वर्तमान तर कधी भविष्य व्हावे!
भुतकाळातून शिकता शिकता,
उगवत्या सूर्याला अर्घ्य द्यावे!

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

छान ...... Happy

बंडोपंत,श्रीवल्लभ खंडाळीक,रोहितगद्रे१ प्रतिसादाबद्द्ल मनापासून धन्यवाद!

तिलकधारी आला आहे.

या ओळी सुरेख आहेत.

कधी काल व्हावे, कधी आज व्हावे,
कधी वर्तमान तर कधी भविष्य व्हावे!

या ओळींवर गुंतून गेलो.

तिलकधारी निघत आहे.