घराच्या उंब-याशी थांब फिरुनी

Submitted by सांजसंध्या on 18 March, 2013 - 15:06

घराच्या उंब-याला सांग फिरुनी
घराच्या उंब-याशी थांब फिरुनी

पुन्हा ती ओळखीची रात येता
तिला सोडून येते लांब फिरुनी

किती चालून गेले वाट वेडी
खुणेचा येतसे का खांब फिरुनी

मनी गर्दी कशाला आठवांनो
इथे ना हासरी ती रांग फिरुनी

थवे गं दाटले या आसवांचे
जरा तू काजळा रेपांग* फिरुनी

(*पांगणे)

- संध्या
१९ मार्च २०१३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

..

मुकु, शोभा, विस्मया.
मनःपूर्वक आभार.

घराच्या उंब-याचे अनेक अर्थ होतात. मर्यादा, (पूर्वीच्या) परंपरागत घरातील स्त्री च्या सीमा, घराची प्रतिष्ठा....