अश्रू जरा ओघळले तू जाताना....

Submitted by deepak_pawar on 16 March, 2013 - 02:18

अश्रू जरा ओघळले तू जाताना

ना शब्द ओठी फुटले तू जाताना...

जलप्रलय यावा तैसा पूर नदीला

आभाळ ही कोसळले तू जाताना...

ती रात होती पुनवेची तेव्हा ही

का चांदणे ना पडले तू जाताना...?

हे वेदनेचे काटे रस्त्यातूनी

ना फूल कोठे फुलले तू जाताना...

उधळून जीवन गेले तेव्हा माझे

वादळ जरासे उठले तू जाताना...

ही वेस ओलांडूनी गेलीस तसे

आधार सारे तुटले तू जाताना...

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users