सा.न.वि.वि: अनघा_कुल

Submitted by संयोजक on 28 February, 2013 - 02:23

Mabhadi LogoPNG.png

मायबोली आयडी - अनघा_कुल
पाल्याचे नाव - मानसी
वय - ११ वर्षे

Letter_Manasi.JPG

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

लोकहो, मानसीचे हे उभ्या उभ्या लिहून घेतलेले रफ पत्र आहे. (ज्यात आजीचे आडनाव सवयीने स्वतःचेच घालून टाकले आहे. Lol ) फेअर न करताच घाईत मावशीने फोटो काढून घेतला म्हणून रुसल्या होत्या बाईसाहेब. शेवटी इथे सर्वांना हे सांगेन असं कबूल केलं तेव्हा परवानगी दिली पत्र पाठवायची. Happy

आजीची कॉस्च्युम कन्सलटन्ट बनलीये मानसी. मस्तच.
अन्विता 'ग' काढायला लागलीये हे वाचून छान वाटलं. लवकरच ती तिच्या ताईसारखं छानसं पत्रं लिहायला लागेल. हो ना?

शाब्बास मानसी. Happy