मी टिपलेले निसर्ग चित्र फोटो

Submitted by shilपा on 20 February, 2013 - 02:00

100_68761.jpg (81.78 KB)कोकणातील पर्वत रागातुन फिरत असताना दिस्लेला निसर्ग

विषय: 
प्रांत/गाव: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

शिल्पा फोटो छान आहे. मायबोलीच्या मदत भागात चित्रे पिकासावरुन इथे कशी टाकावीत ते दिलेय. तसे करुन इथे टाका म्हणजे लिन्कवर क्लिक करुन पाहावा लाग्णार नाही.

चित्र छान आहे..... जरा आकाराने मोठे व थोडे डावीकडुन क्रॉप करुन इथेच डकवा.