निज माझ्या बाळा

Submitted by कविन on 15 February, 2013 - 07:16

आकाशामधले हे लुकलुकते तारे
बघ सांगती हे निज बाळा तू रे

मिटून हे डोळे तू जाशील झोपी
नेतील तुला ते स्वप्नील प्रदेशी

स्वप्नांच्या देशाची जादुई दुनिया
चंदामामा नेईल सैर कराया

मऊशार ढगांच्या अंगणात सारे
खेळाया जमतील चमचमते तारे

खेळून दमशील तेव्हा सय माझी येईल
चांदोबा तुला माझ्या कुशीमधे देईल

आईच्या कुशीत निज गोडूल्या रे
चंदामामा जाई अपुल्या घरा रे

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users