थोडी कलाकुसर...

Submitted by मुग्धमानसी on 5 February, 2013 - 01:50

माझी थोडीशी चित्रकला....

इन्व्हीटेशन कार्डची मागची बाजू, एक काळं मार्कर पेन आणि थोडा रिकामा वेळ!

mazi kalakusar.jpg

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

सुरेख !!

छान

सुंदर.