अ‍ॅब्स्ट्रॅक्ट - पहिला प्रयत्न

Submitted by pulasti on 1 February, 2013 - 09:38

अ‍ॅब्स्ट्रॅक्ट काढण्याचा पहिला प्रयत्न. मूळ २ चित्र आहेत - ८" बाय १०" ची.
अक्रेलिक ने कॅनव्हास पॅनेल वर.

Abstract1.png

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users