NTPC Option call tip

Posted
12 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
12 वर्ष ago
Time to
read
<1’

NTPC Option call tip .

मी आज माझा आवडता शेअर NTPC ची कुंडली घेऊन बसलो होतो. येत्या तिन महीन्याचे ऑपश्न कोट बघीतल्यावर मला एक युक्ती ( की स्ट्रटेजी) सुचली.

आजचा NTPC चा भाव १५०.८०
option call detials OPT-NTPC-30-Aug-2007-135-CA
Option price ( In Rupees) 10 ( which is my imaginary figure as no quote is preseent and you can put this as limit option price in buy order)
Strike Price (In Rupees) 135 ( for 30 aug.)
Volatility (% per annum) 1.24
Stock price (In Rupees) 150.80
Dividend (% per annum) 25
Interest Rate (% per annum) 12
Duration left 75 Days (from today ie Saturday)
Option Type Call
Exercise Type American

There are the key retios
Delta: 1
Gamma: 0
Theta: 0
Vega: 0

ह्या ग्रीक कडे लक्ष दिल्यावर माझे डोळेच चमकले. बघा डेल्टा (१ आहे). हा ऑप्शन DITM म्हणजे Deep in the money आहे कारण आज्ची किमंत १५० आहे व आपन ऑगस्ट च्या शेवटी १३५ रु ने विकत घेउ असे ठरवत आहोत.

आता जरा math करुयात.
आचजी किमंत १५०
स्ट्राईक प्राईज १३५ आधीक आपण ऑफ्श्न घ्यायची किमंत १० रु म्हणजे आपला ब्रेक ईव्हन हा १४५ असेल (अजुन १० ही किमंत नक्की नाही ती ४ वा ७ वा १२) ही असु शकते. पण मी लिमीत मध्ये १० ठेवल्यामुळे ईथे ही १०)

जर ऑगस्ट ३० ला NTPC १४५ रु च्या वर असेल तर जेवढा वर असेल तेवढा फायद. ( म्हण्जे समजा आजच्याच किमतीला राहीला तर ५ रु प्रती शेअर फायदा), शिवाय डेल्टा १ अस्ल्यामुळे जी मुव्ह्मेंट underlying security मध्ये होईल तेवढीच वा त्या पेक्षा जास्त option मध्ये होईल म्हन्ज़े (१६२५ X ( त्या दिवशीची किमंत वजा १४५), म्हण्जे अपसाईड अनन्लिमीटेड.
जर शेअर तिथे गेला नाही वा १४५ च्या खली राहीला तर जास्तीत जास्त नुकसान ने ( १६२५ १०) होईल.

शिवाय मध्येच (३० ऑगस्ट पर्यंत) तो विकता ही यु शकेल. जर तो १५० ला राहील्ल तरी ५० टक्के फायदा).
Worth trying

प्रकार: