महत्वाचा दिवस

Posted
14 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
14 वर्ष ago

कालचा दिवस (१८ ज़ुन) कदाचित एक महत्वाचा दिवस ठरु शकेल. कारन काल सर्व ईतर ईंडेक्स पडलेले असताना ( देशातील जसे auto, bank etc) BSE मात्र वर गेला. बहुतेक चर्नीग सुरु झाले आहे. जर हे खरे चर्नींग असे तर BSE ७ ते ८ टक्याने पडु शकतो.

ऊद्या लक्ष ठेवावे लागेल, तसे कदाचित नसावे पण. कारन चर्नीग किमान ३ ते ४ दिवस टिकले तर BSE पडु शकतो.

But then this will gr8 opp. for short selling .

प्रकार: