कपाची कैफियत

Submitted by सुरेश शेठ on 28 January, 2013 - 15:36

कप म्हणाला बशीला
चहाचे चटके बसतात मला
शिक्षा असते धरून कान
सारे करती बशीने चहापान ।।१।।

कप म्हणाला बशीला
नाजूक करांनी धरती तुला
प्रेमाची फुंकर तुझ्या नशीबाला
युवती तुला लावती ओठाला ।।२।।

कप म्हणाला बशीला
घाण साचे माझ्या तळाला
धुतल्यावर देखील मी टांगलेला
तुझा देह मात्र ऐटीत विसावलेला ।।३।।

कप म्हणाला देवा देवा
मला आता बदल हवा
कपाचे कामी आले कष्ट
बशीचे राज्य झाले नष्ट ।।४।।

देवाने दिला कपाला आकार
त्याचे केले मगात रुपांतर
बशीचे सुख आले त्याच्या दारी
" मग " नांदे सुखाने साऱ्या घरी ।।५।।

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users