हे एक बरं झालं तु निघुन गेलास

Submitted by बेधुंद on 11 January, 2013 - 01:04

हे एक बरं झालं तु निघुन गेलास
माझा मार्ग मला मोकळा केलास

उगाच घुट्मळत राहिला असतास
आणी सगळ्याची जाणीव करुन देत राहिला असतास

वर या जाणीवांनी जिव नकोसा केला असता
आणी तुझा भार मला पेलवला नसता

आता मी डोळे मिटुन सारे बघु शकतो
सगळ्याच जाणीवा बोथट करुन घेउ शकतो

तु असतास तर ह्रुदय धडकवलं असतं
अन्याया विरोधात कधी भडकवलं असतं

आता मी सारे काही ऎकुन घेतो
मनाचे सारे आवाज दाबुन टाकतो

तु होतास तेव्हा कशावरही लगेच पेटवायचा
कुणासाठीही डोळ्यांमध्ये अश्रु दाटवायचा

तु असतास तर ही लबाडी कुठे खपली असती
लाज, लज्जा ,शरम का अशी लपली असती

असही अंतरात्म्याचं ईथे कामच काय होतं
माणुस म्हणुन जगायला इथे माणूस कोण होतं

आता बघ मी कसा निलाजरा जगतो
कोडगेपणाची कपडे रोज अंगावर घालतो

तु थांबला असतास तरी रोज हरावं लागलं असतं
तुझ कर्ज मागाहुन मला भरावं लागलं असतं

तु नाही तरी मी माझे काही श्वास धरतो आहे
तुझ्यावाचुन उरलेल्या शरिराला रोज थोडं पुरतो आहे

-बेधुंद

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users