चाहूल

Submitted by -शाम on 7 January, 2013 - 07:43

रोज स्वप्ने पावलांना भूल देती
रोज वाटाही नव्याने हूल देती

भेटता ती बोलणे विसरून जातो
केवढे झोके मनाला डूल देती

ही अघोरी रीत प्रेमाची कळेना
का फुलाला तोडलेले फूल देती

ही कशी आली सुखे घरट्यात माझ्या
सारखी दु:खा तुझी चाहूल देती

जाहले सत्कार माझेही जसे की
राबत्या बैलास कुणबी झूल देती

निर्मुखी जेथून कोणीही न गेला
'शाम' आजीची मला तू चूल दे"ती"

............................................................. शाम

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

मतला झक्कास!

ही कशी आली सुखे घरट्यात माझ्या
सारखी दु:खा तुझी चाहूल देती...वा !

जाहले सत्कार माझेही जसे की
राबत्या बैलास कुणबी झूल देती...क्या बात!

ही अघोरी रीत प्रेमाची कळेना
का फुलाला तोडलेले फूल देती

निर्मुखी जेथून कोणीही न गेला
'शाम' आजीची मला तू चूल दे"ती"<<<

वा

सगळे शेर खूप खूप आवड्ले कोणताही एक शेर वेगळा काढू शकत नाही आहे

तरीही मक्ता , रदीफेच्या हट्के शब्दरचने मुळे जरा अधिक खुलला आहे ..त्यामुवळे त्यात जरा जास्त मजा आली असे म्हणतो

मस्त Happy

ही अघोरी रीत प्रेमाची कळेना
का फुलाला तोडलेले फूल देती >>>> आहाहा!! मार डाला!

जाहले सत्कार माझेही जसे की
राबत्या बैलास कुणबी झूल देती>>> सुरेखच!!

गझल खूप आवडली.

मस्त आहे गझल..

रोज स्वप्ने पावलांना भूल देती
रोज वाटाही नव्याने हूल देती
सुंदर मतला..

ही अघोरी रीत प्रेमाची कळेना
का फुलाला तोडलेले फूल देती
ही कशी आली सुखे घरट्यात माझ्या
सारखी दु:खा तुझी चाहूल देती
व्वा... खयाल फारच सुंदर आहेत ..

गझल सुरेख आहे, काही भरीचे शब्द (दोन-तीन वेळा 'ही' ) वगळता आल्यास अजून ते शेर प्रभावी होतील ( सहजच सांगितले,कृ गै. न.)

पुलेशु.

छान

धन्यवाद , दोस्तांनो.

@वैभव मलाही जाणवले ते पण तुर्तास बदल सुचत नाही.. तुला सुचल्यास विपु कर. नाहीतर इथे आग लागली की विरंगुळ्यात पडीक असणार्‍यांना ठसका जातो Wink