तु फक्त एकदा हो म्हण...

Submitted by Sangeeta Kulkarni on 3 January, 2013 - 12:22

तु फक्त एकदा हो म्हण...

तु फक्त एकदा हो म्हण
तुझी व्हायला तयार आहे..

तु फक्त एकदा हो म्हण
सगळं जग विसरायला तयार आहे..

तु फक्त एकदा हो म्हण,
सगळं समर्पित करायला तयार आहे..

तु फक्त एकदा हो म्हण
तुझ्यात आकंठ बुडायला तयार आहे..

तु फक्त एकदा हो म्हण
पूर्णपणे तुझ्यात सामावयाला तयार आहे..

तु फक्त एकदा हो म्हण..
आपल्या मैत्रीला सुंदर प्रेमाचं रुप द्यायला तयार आहे..

तु फक्त एकदा हो म्हण.... तु फक्त एकदा हो म्हण.....

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

आशवासक लिखाण..!

यातले तू वेगवेगळे आहेत की एकच आहेत ज्यासाठी या भावना व्यक्त केल्या आहेत..?

हो

>>यातले तू वेगवेगळे आहेत की एकच आहेत ज्यासाठी या भावना व्यक्त केल्या आहेत..? Lol
कमाल आहे वेगळे कसे असतील ?