----तुला कधी कळलेच नाही..-----

Submitted by Sangeeta Kulkarni on 21 December, 2012 - 13:00

----तुला कधी कळलेच नाही..-----

मी कळीचे फुल झाले
ते तुला कळलेच नाही..
पाकळ्यांना स्पर्श करणे
तुला जमलेच नाही..
तुला पाहुन थोडे झुकावेसे वाटते पापण्यांना
गालीच्या गाली हसावे वाटते या खळीला
हे वेड तुला कसे दिसलेच नाही..
मोकळ्या केसात माझ्या
तु फुले माळू नकोस
लाज-या ह्रद्यास असा तू जाळू नकोस
मखमलीच्या वेदना सांगायला तुला धजावलेच नाही...
बोलक्या मौनामधुनी मी केले इशारे
अन् गाण्यामधुनी नवे हितगुज केले
पण अरसिका ....
तुझ्या काळजाला कसे उमगलेच नाही
मी कळीचे फुल झाले....

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

छान तायडे मस्तच्...आप्ल्याला जाम आवडली कविता......
मी कळीचे फुल झाले
ते तुला कळलेच नाही..
पाकळ्यांना स्पर्श करणे
तुला जमलेच नाही..

छान