निसर्गाचे नागरीकरण

Submitted by ssaurabh2008 on 20 December, 2012 - 07:54

या सदरामध्ये प्रत्येक फोटोला शिर्षक देणे गरजेचे आहे का ?
शिर्षक न देतासुद्धा फोटो टाकता येतील ना ?

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users