सस्नेह आमंत्रण

Submitted by अज्ञात on 10 December, 2012 - 07:34

invitation card 12 12 12 for net.jpg

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

वरिल चित्र थोड्या मोठ्या आकारात टाकणार का? त्या पत्रिकेवरिल 'आंमत्रण' व तारीख '१२:१२:१२' सोडल्यास काहीच वाचता येत नाही.