सत्तेची लॉटरी

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 6 December, 2012 - 12:39

सत्तेची लॉटरी
ज्या कुणा लागली
दुनिया लुटली त्याने सारी

करतो सलाम
आम्ही सारे षंड
हसरे थोबाड तया पुढे

मागे देऊ शिव्या
बोटे सारी मोडू
हिम्मतीचे गांडू
ऐसे आम्ही

विक्रांत तिकोने
http://kavitesathikavita.blogspot.in/

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users