दिवाळीतील रांगोळी

Submitted by pr@dnya on 17 November, 2012 - 05:21

मायबोलीवर दिलेले रांगोळीचे फोटो पाहून मलाही माझ्या रांगोळीचे फोटो द्यायचा मोह आवरला नाही, ह्या दिवाळीत काढलेल्या काही रांगोळ्या.Photo-0159.jpgPhoto-0162.jpgPhoto-0168.jpgPhoto-0170.jpg

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

.

छान Happy