दाटते आहे निराशा फार हल्ली

Submitted by विजय दिनकर पाटील on 7 November, 2012 - 06:22

तरहीचा एक अतिजलद प्रयत्न
---

चालले कसले मनोव्यापार हल्ली
दाटते आहे निराशा फार हल्ली

जाहली नुकतीच ज्याची तोंडओळख
वाटतो तोही मला आधार हल्ली

बरकतीसाठी जिथे मी जात असतो
आतबट्टयाचा ठरे व्यवहार हल्ली

ऐकण्यामध्ये किती हलका जमाना
कान कोठे टोचतो सोनार हल्ली

दोर मिळतो का कुठे हळवेपणाचा
धावतो 'कणखर' किती मोकार हल्ली

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

विजयजी,
एक गंमत पहा...
>>>
कैलासरावांनी ओळ दिलीय "दाटते आहे...." <<<

दाटतेच्या आधी पूर्णविराम टाका....
कैलासरावांनी ओळ दिलीय. (म्हणून) दाटते आहे ?
Lol

छान गझल आवडली

बरकतीसाठी जिथे मी जात असतो...........आतबट्टयाचा ठरे व्यवहार हल्ली>>>ठळक भाग चपखल नाही बसत असे वाटले बदलून पाहता येइल का ?

'मोकार' माझ्यासाठी नवीन .....'मोकाट' माहीत आहे

जाहली नुकतीच ज्याची तोंडओळख
वाटतो तोही मला आधार हल्ली

दोर मिळतो का कुठे हळवेपणाचा
धावतो 'कणखर' किती मोकार हल्ली<<<

वा वा, गझल आवडली

जाहली नुकतीच ज्याची तोंडओळख
वाटतो तोही मला आधार हल्ली.....व्व्वा!

दोर मिळतो का कुठे हळवेपणाचा
धावतो 'कणखर' किती मोकार हल्ली.....सुरेख!

एक लघु जास्त आहे तिथे.
'गा गा ल हल्ली' असं मीटर हवंय.

व्यवहार हा शब्द उच्चारताना चुकून बरेचदा गा गा ल असा घेतला जातो.

एक लघु जास्त आहे तिथे.
'गा गा ल हल्ली' असं मीटर हवंय.

व्यवहार हा शब्द उच्चारताना चुकून बरेचदा गा गा ल असा घेतला जातो.<<< चुकून नव्हे, ललगाल = गागाल असेच मीटर आहे या शब्दाचे

व्यव = गुरू

हा = गुरू

ल = लघु

मीटर बरोबर आहे.

चालले कसले मनोव्यापार हल्ली
दाटते आहे निराशा फार हल्ली

जाहली नुकतीच ज्याची तोंडओळख
वाटतो तोही मला आधार हल्ली

हे दोन्ही शेर खूप आवडले.

'चालले कसले मनोव्यापार हल्ली' इथे 'आहेत' गृहित धरावं लागतंय.