(अ)स्फुट

Posted
6 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
6 वर्ष ago
Time to
read
<1’

भूतकाळाची राख सावडत
सुखी क्षणांच्या अस्थी शोधते
आयुष्याच्या उजाड गावी
मी स्वप्नांची वस्ती शोधते

विषय: 
प्रकार: