सिंगापुरातले माबोकर....

Submitted by जाह्नवीके on 30 October, 2012 - 12:41

सिंगापुरात असलेल्या सर्व माबोकरांना नमस्कार...

मी आणि माझा नवरा डिसेंबर पासून तिकडे येतो आहोत. आमच्यासाठी घर शोधणे आणि माझ्यासठी नोकरी शोधणे हे सध्यातरी प्रश्नचिन्ह आहे.....पण इथे असलेल्या सगळ्यांनी हे प्रश्न कसे सोडवले हे समजलं तर गोष्टी जराशा सोप्या होतील.....क्रुपया प्रतिसादात लिहा....

शब्दखुणा: 
Groups audience: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users