अत्यद्भुतम प्रहृतमात्तऋषां तथापि .....भाग ३

Submitted by Mandar Katre on 23 October, 2012 - 13:49

त्यानंतर दिवसभर या विषयाशी संबंधित प्रशिक्षण सुरु होते .संध्याकाळ होईपर्यंत मला प्राथमिक स्वरूपात ती विद्या येवू लागली होती.संध्याकाळी मी घरी गेलो. घरी गेल्यावर काय करावे ते सुचत नव्हते . माझा मुलगा अलेक्स आणि पत्नी अॅना डिनर घेत होते .मीही डिनर केले .पण तो सारा वेळ मला त्यांच्याशी नीट बोलता येत नव्हते .आज काहीतरी निराळे घडले आहे हे अॅनाने ओळखले .

आज रात्री काय होणार ? या विचारांच्या तंद्रीतच माझा डोळा लागला..................

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users