................... .............................. ......................................

Submitted by Mandar Katre on 12 October, 2012 - 11:43

१ ...२........३..............................

ओके बॉस

काही वेळाने आम्ही सगळे कॅम्प वर परतलो, आणि तिथून मग आपापल्या घरी ..................................
बघतो तर "मी"अजूनही बिछान्यावरच होतो.....................
......................................................................................

क्रमश:

अत्यद्भुतम प्रहृतमात्तऋषां तथापि .....भाग १ http://www.maayboli.com/node/38529

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users