खडकवासला..

Submitted by प्रफ on 10 October, 2012 - 02:19

मी माझ्या सॅमसंग मोबाईल मधुन काढलेला खडकवासल्याचा फोटो..

The selected file Khadak wasla.jpg could not be uploaded. The file is 560.93 KB exceeding the maximum file size of 153.6 KB.

हे अस का होतय?? कुणी सांगाल का प्लीज?? Sad

http://tinypic.com/view.php?pic=1r9fm9&s=6

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

खडकवासल्याचा फोटो..>>>>
१६० के बी च्या आत हवा, साइज कमी करावी लागेल प्र.ची.ची पिक्चर म्यानेजर वापरुन होउ शकेल ... Happy

इतर वेबहोस्टींग साईटवर अपलोड करा अन इथे डकवा.
उदा. www.tinypic.com
तिथे जाऊन फोटो अपलोड करा,
त्यात शेअरिंगची लिंक येते. ती इथे डकवली की फोटो दिसतो.

Happy Happy खुप खुप धन्यवाद इब्लिस!!! मला काहिहि करुन तो फोटो टाकता येत नव्हता.. म्हणुन मग नाईलाजाने लिन्क टाकावि लागली..