निसर्गचित्र

Submitted by सुधाकर .. on 8 October, 2012 - 13:03

पेंट ब्रश --- निसर्गचित्र ................................................

ssisilia.01.jpg

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

पेंट ब्रश (संगणकीय) वापरुन म्हणजे खूपच भारी आहे हे.... खूप कमांड दिस्तीये माऊसवर तुमची.....

छान