दर्शन रांग

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 6 October, 2012 - 12:49

दर्शन रांग लांब पसरत
होती सरकत नम्रपणे
लक्ष घड्याळी चप्पल आठवत
उजळणी करत मागण्यांची
अदृष्यातून काही अपेक्षित
श्रद्धा म्हणत लाचारीला
जे न मिळे ते पकडू पाहत
लाच देत दिव्यत्वाला
आखडत वर पाकीट सावरत
भाव आणत खात्रीवाचून
मिळवण्याला इहपर लोकात
चाले धूर्त गुंतवणूक

विक्रांत
http://kavitesathikavita.blogspot.in/

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users