आपली शिक्षणपद्धती

Submitted by Mandar Katre on 28 September, 2012 - 15:59

आपली शिक्षणपद्धती विद्यार्थ्यांची "सर्जनशीलता" (Creativity) मारून टाकते का? मी त्याला सर्जनशील म्हणेन जो इतरांपेक्षा वेगळा, innovative विचार करू शकतो. सतत रोजच्या रोज शाळेत आपटले जाणारे पुस्तकी धडे आणि पुन्हा गृहपाठ विद्यार्थ्यांना काही सुचूच देत नाहीत असे वाटते. शिवाय परीक्षेत दिली जाणारी उत्तरे हि क्रमिक पुस्तकाच्या बाहेरील असता कामा नयेत म्हणजे अवांतर वाचनाचा एकंदरीत scope च शिल्लक राहत नाही. आपले मत काय आहे?

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users