एकदाच फक्त एकदा!

Submitted by आर.ए.के. on 13 September, 2012 - 01:44

एकदाच फक्त एकदा तुझ्या आवेगात विरघळायचयं,
तुझ्या डोळ्यांच्या डोहात फक्त एकदाच बुडून मरायचयं!
लपेटून चांदण अंगाभोवती, तु़झ्या छातीवर विसावायचयं,
मोजीत स्वतःच्या श्वासांची लय,एकदाच तुझ्या कुशीत निजायचयं!
एकदाच फक्त एकदा तुझ्या स्वप्नांत शिरायचयं,
तुझ्या स्वप्नांच्या गावात फक्त स्वतःलाच पाहायचयं!
एकदाच फक्त एकदा तुझ्याशी डोळ्यांनी बोलायचयं,
मतभेदांच्या ओरखड्यांना माझ्या अश्रूंनी पुसायचयं!
एकदाच फक्त एकदा तुझ्या जवळ, खूप जवळ यायचयं,
स्पर्शांतून संपणारं अंतर स्पर्शांनीच संपवायचयं!
एकदाच फक्त एकदा हे सगळं मला अनुभवायचयं,
आणि निमिषात या 'एकदाचं' आयुष्य होताना पाहायचयं!

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

एकदाच फक्त एकदा तुझ्या स्वप्नांत शिरायचयं,
तुझ्या स्वप्नांच्या गावात फक्त स्वतःलाच पाहायचयं!
एकदाच फक्त एकदा तुझ्याशी डोळ्यांनी बोलायचयं,
मतभेदांच्या ओरखड्यांना माझ्या अश्रूंनी पुसायचयं!
एकदाच फक्त एकदा तुझ्या जवळ, खूप जवळ यायचयं,
स्पर्शांतून संपणारं अंतर स्पर्शांनीच संपवायचयं!
एकदाच फक्त एकदा हे सगळं मला अनुभवायचयं,
आणि निमिषात या 'एकदाचं' आयुष्य होताना पाहायचयं!<<<

वा वा वा

सुंदर, आवडलीच