मी काढलेले नवीन पेन्सिल स्केच

Submitted by स्मिता परब on 7 September, 2012 - 00:33

मी काढलेले नवीन पेन्सिल स्केच

IMG_0015.jpg

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

2B, 4B, 6B ???>>>>>>

अश्विनी ताई, मी तिन्ही पेन्सिलस वापरुन स्केच तयार केले आहे.

चित्र छान आहे आवडल
फक्त एक सांगावस वाटत चित्राच्या डाव्या बाजुच्या भागातले केस अजुन दाट हवे होते कारण त्यामधुन जो सफेद भाग दिसतो आहे त्यामुळे चेहरा थोडा बसका वाटतो आहे.

छान ! Happy