Singapore Art Museum and National Museum of Singapore

Submitted by यशस्विनी on 3 September, 2012 - 03:27

1.

1.jpg

2.

2.jpg

3.

3.jpg

4.

4.jpg

5.

5.jpg

6.

6.jpg

7.

7 (2).jpg

8.

8 (2).jpg

9.

9 (2).jpg

10.

10.jpg

11.

11.jpg

12.

7.jpg

13.

8.jpg

14.

9.jpg

15.

14.jpg

16.

16.jpg

17.

17.jpg

18.

18.jpg

19.

19.jpg

20.

20.jpg

21.

21.jpg

22.

22.jpg

23.

23.jpg

24.

24.jpg

25.

25.jpg

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

आतमध्ये फोटो काढायला बंदी आहे..... त्यामुळे वास्तु व त्याच्या आसपासचा परिसर याचेच फोटो काढता आले.....

भारती ताई..... आतमध्ये वेगवेगळ्या आर्टिस्ट्सनी काढलेली पेंटीग्स, मुर्ती, क्रियेटीव अ‍ॅनीमेशन विडियोज, विविध देशातील पारंपारिक खाद्यप्रकार बनवायची कला व त्यासाठी जुन्या काळी वापरायची भांडी अश्या वस्तु, माहिती व डॉक्युमेंटरी विडियोज आहेत.