बुरख्याआडचे सौंदर्य - रंगीत पेन्सिल्स आर्ट

Submitted by यशस्विनी on 31 August, 2012 - 07:24

बुरख्याआडचे सौंदर्य - रंगीत पेन्सिल्स आर्ट

Burkha.jpg

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

फोटो छान आला आहे.............फक्त डोळ्यांमधे बदल लगेच दिसुन येतो..

धन्स उदयन आणि डॉ.साती Happy

हो.... दोन्ही डोळ्यांचा आकार थोडा कमी-जास्त काढला गेला आहे..... पण मी खाडाखोड न करता तसेच ठेवले.....

सुंदर

छान...

बुरखा सुरेख.
भुवयाही छान काटेकोर. डोळ्यांचा आकार सुधारला की झालं.
आधी साध्या पेन्सिलने हलक्या हाताने काढून घेतेस ना चित्र?