सौंदर्यवती,सुर्यफुले,चंद्र

Submitted by यशस्विनी on 30 August, 2012 - 18:40

1. An Elegant Beauty - Color Pencils

An Elegant Beauty.jpg

2. Sunflowers - Oil Pastels

sunflowers (2) (768x571).jpg

3. The Moon - Oil Pastel

Moon in the night.jpg

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

धन्स विनार्च..... खरच मनापासुन असे वाटते की एकदम क्लास चित्र काढता यायला हवीत.... सध्या हि सुरुवातच आहे

मस्तं.. .. Happy

खरच मनापासुन असे वाटते की एकदम क्लास चित्र काढता यायला हवीत....>> त्यासाठी शुभेच्छा... Happy

धन्यवाद बागुलबुवा,टकाटक,निंबुडा, सस्मित Happy

वर्षा , मला अत्यंत आवडली. खूप दिवसात जहंगिरमध्ये जाणं झालं नाही, ती रुख्ररुख थोडीशी भरून निघाली ! शुभेच्छा.

वर्षा, खूप छान प्रयत्न..

मागे कुठेतरी वाचले होते की तु कुठे क्लासेस नाही केलेत, स्वतःच काढ्तेस आवड म्हणून. जर नसेल केले तर बघ कुठे करता येतील का ते? कारण तुझ्या हातात खरच छान कला आहे पण नीट मार्गदर्शन मिळाले तर ती चांगली बहरेल. तु तुझी चित्र घेउन जा म्हणजे ते तुला योग्य तो क्लास घ्यायला सुचवतील.
राग आला तर क्षमस्व.

सुंदर आहेत चित्रे.
डोळे अगदी जिवंत वाटताहेत. चेहर्‍यावरचा भावही सुंदर.

पहिल्या चित्रात कपड्यांचा पोत आणि स्कार्फ ( स्कार्फच म्हणतात ना त्याला, डोक्याला बांधलेय ते ) वेगळा
वाटतोय. म्हणजे कपडे सिल्कचे आणि स्कार्फ सिंथेटीक, असे वाटतेय Happy

वर्षा, शेवटचं चित्र छान दिसतंय. प्रतिबिंब खासच.
पहिल्या चित्रात मान जास्त लांब आली आहे. बाकी डीटेल्स चांगले आलेत. नाकावर अजून मेहनत घेता येईल. निळे डोळे सुंदर.
दुसर्‍या चित्रातील बाटल्यांचा आकार प्रमाणबद्ध यायला हवा. फुलं चांगली जमलीयत.

छान

वर्षा..... मी माझ्या वरील चित्रांचे ज्याप्रकारे मुल्यमापन केले आहे, अगदी तसेच मुल्यमापन तु केले आहेस..... धन्स Happy