टोलनाका

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 30 August, 2012 - 05:02

टोलनाका

प्रत्येक चौकात पूल आता
प्रत्येक चौकात टोल आहे
नाही म्हणायची हिंमत कुणा
ऐसे भुजात बळ आहे .
चरफडतोय पैसे तरीही भरतोय
माहित कुणा काय देय आहे
बीओटी च्या कुरणात नव्या
पिढ्यानपिढ्याची सोय आहे .
लुटतात खिसे उघडपणे ते
म्हणती फक्त विश्वस्त आहे
अन राजे या देशाचे
अवघी ओझी वाहत आहे .

विक्रांत प्रभाकर
http://kavitesathikavita.blogspot.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users