चाखली नाही सुखाची खाप मी!

Submitted by सतीश देवपूरकर on 24 August, 2012 - 06:16

गझल
चाखली नाही सुखाची खाप मी!
भोगली दु:खेच वारेमाप मी!!

केवढे षड्यंत्र! कावा केवढा!
टाळला गेलो किती चुपचाप मी!!

कैकदा पडतो, कधी ठेचाळतो;
चालतो स्वप्नामधे अद्याप मी!

उंबरा प्रत्येक का हेटाळतो?
वाटतो आहे कुणाची छाप मी?

या जगाला ओळखू आलो न मी!
शाप आहे, की असे उ:शाप मी!!

चालली माझीच चर्चा भोवती;
दशदिशांना गुंजणारी टाप मी!

लागली चाहूल मृत्यूची जशी;
घेतले अखडून माझे व्याप मी!

संकटेही थांबली वाटेमधे......
पाहिले त्यांनी किती निष्पाप मी!

ऎन माध्यान्ही ढळाया लागलो.....
काय झालेलो जगाला ताप मी?

आडवी आली अहिंसा नेमकी;
बंदुकीचा ओढला ना चाप मी!

बांधली तिरडी, जणू मेलोच मी!
मारली होती जगाला थाप मी!!

-------प्रा.सतीश देवपूरकर
भूशास्त्र व खानिज तेल तंत्रद्न्यान विभाग,
नौरोसजी वाडिया महाविद्यालय, पुणे.
फोन नंबर: ९८२२७८४९६१

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

कैकदा पडतो, कधी ठेचाळतो;
चालतो स्वप्नामधे अद्याप मी!

उंबरा प्रत्येक का हेटाळतो?
वाटतो आहे कुणाची छाप मी?

संकटेही थांबली वाटेमधे......
पाहिले त्यांनी किती निष्पाप मी!

>>>

शेर आवडले

(पडतो, ठेचाळतो या काँबिनेशनऐवजी एखादे दुसरे हवे होते असे उगीच वाटले)

कैकदा पडतो, कधी ठेचाळतो;
चालतो स्वप्नामधे अद्याप मी!

उंबरा प्रत्येक का हेटाळतो?
वाटतो आहे कुणाची छाप मी? <<< सुंदर शेर >>>