''आरसा''

Submitted by डॉ.कैलास गायकवाड on 17 August, 2012 - 03:02

अचानक आरश्याची काच फुटली
मी रजेवरच होतो..,

रस्ता मोकळेपणाने श्वास घेत होता,
नेहमीसारखं न घुटमळता, काही न बोलता तू निघून गेलास...
आता पौर्णिमेची वाट पहाणेच नशीबात राहिले.

--डॉ.कैलास गायकवाड

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

डॉ. Sad