चेले

Submitted by सुधाकर.. on 10 August, 2012 - 04:59

कुणी विरुप घेऊनी आले
कुणी आरोप लावून गेले.

एका पेक्षा एक भेटले
सारे एकाच गुरूचे चेले.

स्वत:साठी मी टाकलेले
कुंपण कोणी मोडून गेले.

झाड नाही कुणी लावले,
तरी बाग सारी मोडून गेले.

चालताना हे काय झाले
मागच्यानेच पाय ओढले.

फ़क्त एका असुयेपोटी अन,
तोंडघशी मज पाडून गेले.

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users