गुड नाईट.. स्वीट ड्रीम्स..!

Submitted by रसप on 8 August, 2012 - 05:11

बरेच दिवस मनात हा विचार घोळत होता.. आज एक काही तरी 'क्लिक' झालं.. बहुतेक तरी मला 'पुरेल' इतकं मटेरीअल मिळालं आहे.. अजून काही मनात आहे... काही आज मांडतो आहे.. एक नवीन शृंखला आरंभतो आहे..
आपली सर्वांची मतं, मार्गदर्शन आणि अभिप्राय प्रार्थनीय आहेत..
धन्यवाद!

....रसप....
७ ऑगस्ट २०१२

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

१.

थोडीशी दरवळलेली रात्र
खिडकीशी ओथंबली
एक लाघवी झुळूक
कानाशी कुजबुजली

मोत्याची सर तुटावी,
तसं वाटलं
आणि एक हळुवार मोरपीस
डोळ्यांवरून फिरलं...

तो कसलासा भास होता..
तुझ्या पदराचा की केसांचा?
माहित नाही..
पण खोलवर मातीत
रुजलेल्या बियाण्याला अंकुर फुटावा...
तसं जुन्या आठवणींना नवा मोहोर आला..
आणि रोम रोम शहारला..

आजची रात्र तुझीच...
तुझ्यासाठीच...

गुड नाईट, स्वीट ड्रीम्स !!

....रसप....
७ ऑगस्ट २०१२

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

२.

मला रात्र खूप आवडते
कारण काळोख्या कॅनव्हासवर
सगळेच रंग खुलून दिसतात...
आणि आवडती स्वप्नं
डोळ्यांत फुलून सजतात

मी पुन्हा पुन्हा जगतो..
ते क्षण सरलेले
सोबत असतं स्वच्छ गडद आभाळ
चांदण्यांनी नटलेले..

आज मीही चमचमणार आहे
एक काजवा होऊन
तुझ्यापर्यंत उडत येणार आहे
सुखद गारवा घेऊन..

एक रंग तांबडासा
क्षितिजाला देईन
एक रंग निळा तुझ्या
पापणीवरती सोडीन..

रात्र अशीच सरून जाईल
आणि म्हणायचं राहून जाईल...

गुड नाईट.. स्वीट ड्रीम्स..!

....रसप....
७ ऑगस्ट २०१२

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
३.

एक थेंब चांदण्याचा
पापणीच्या आत झिरपून येतो
रोज एका स्वप्नासाठी
चौकट नवी देऊन जातो

रंगीबेरंगी स्वप्नं
अशीच डोळ्यांत सजव
काळ्या आभाळाला त्याचाच
आशेचा चंद्र दाखव

चांदणे झिरपत राहील
पापण्या जड होतील
काही स्वप्नं कुशीत घे..
फुलपाखरू होशील..

इवल्याश्या पंखांनी भिरभिरण्याआधी -
म्हणायला विसरू नकोस.....

गुड नाईट.. स्वीट ड्रीम्स..!

....रसप....
८ ऑगस्ट २०१२

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
४.
रातराणीचा सुगंध वेचायला
रात्र तरुण होते
आणि तुझी हळवी आठवण
मनात भरून येते...

गुलाबी थंडीत
तुझ्या आठवणींची उब मिळते
आणि पाठ फिरवलेल्या स्वप्नाची कूस
माझ्या बाजूला वळते !

खिडकीतून आत येणारं चांदणं
हातात तुझा हात देतं
एक सुगंधी स्वप्न मला
तुझ्या समीप घेऊन येतं..

एक हात चांदण्याचा
तुझ्याकडे आहे पाठवला
"गुड नाईट, स्वीट ड्रीम्स !!"
इतकंच तुला म्हणायला..

....रसप....
१३ ऑगस्ट २०१२

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
५.
एक तारा लुकलुकणारा
आणि वारा दरवळणारा
खिडकीत जरा येऊन बघ

तारा माझा भास देईल
वारा तुझा श्वास होईल
स्वत:मध्ये हरवून बघ

मन मनात गाणं गाईल
चेहऱ्यावरती हसू येईल
हसता हसता लाजून बघ

वारा खिडकीशी रेंगाळेल
तारा तुझ्यावरती भाळेल
'गुड नाईट, स्वीट ड्रीम्स' म्हणून बघ....!!

....रसप....
१४ ऑगस्ट २०१२

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

६.

ऐकू येतो मला माझा
एकेक ठोका काळजाचा
जसा टिक टिक करत चालत राहातो
घड्याळ्यात काटा सेकंदाचा

हा माझा एकांत आहे,
रितेपण नाही
मी एकटा आहे,
एकांकी नाही

मला फार आवडतो
हा संध्याकाळ ते रात्र असा वेळेचा प्रवास
कारण सतत तू सोबत असल्याची जाणीव होत असते
मी बराच वेळ गप्पा मारतो तुझ्याशी
पण तू उत्तर देत नाहीस
मग मनाला आपोआप कळून येतं
तू दिसतेस, पण असत नाहीस

असते फक्त एक दिशा...
आणि एक विश्वास की,
ह्या बाजूला... पुढे.... काही अज्ञात मैलांवर...
तूही अशीच बोलतेयस माझ्याशी...
मनातल्या मनात..!

मग मऊ स्वप्नांची उबदार शाल ओढून
ज्या दिशेला तू आहेस..
त्या कुशीवर मी वळतो..
आणि समाधानाने डोळे मिटून..
स्वत:शीच हसतो..
तेव्हढाच मनाला दिलासा
तुला 'गुड नाईट, स्वीट ड्रीम्स' म्हटल्याचा !

.... रसप....
१७ ऑगस्ट २०१२

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

७.
तापलेल्या मातीत
पहिल्या पावसाचा पहिला थेंब पडल्यावर
झटक्यासरशी आसमंत व्यापणाऱ्या मृद्गंधासारखी
संध्याकाळ गडद होत जाते आणि
दिवसभर वेगवेगळ्या छटा दाखवणारं आभाळ
एकच निकोप, निष्कलंक काळा रंग लेऊन
किंचित लाजऱ्या चंद्राला
माझ्या खिडकीजवळ
तुझा 'गुड नाईट, स्वीट ड्रीम्स'चा निरोप देण्यासाठी पाठवते....

रोजची रात्र अशीच असते..
किंचित रेंगाळलेली
तुझ्या आभासांचा सुगंध होऊन
निकोप दरवळलेली..

....रसप....
२५ ऑगस्ट २०१२

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

८.
आज पुन्हा उशीर झाला..
'लौकर येतो' सांगूनही
आणि तुझे डोळे भरले
बरंच काही सांडूनही..

काळ्याभोर डोळ्यांचं डबडबणं
मला थबथबलेल्या चिंचेच्या झाडामधून
डोकावणाऱ्या झाकोळलेल्या चंद्रासारखं वाटतं
आणि आत्ताच बरसून रितं झालेलं आभाळ
फिरून पुन्हा एकदा
माझ्या डोळ्यांत दाटतं....

तुला माहितेय..
मला रडता येत नाही..
म्हणून मी सगळं हसण्यावारी नेतो...
तुझी शप्पथ राणी,
पुढच्या वेळी नक्की लौकर येतो..

तू चिडू नकोस
कारण तू चिडलीस की तूच रडतेस
मला झाकोळलेला चंद्र
पाहवत नाही..
आणि भरल्या डोळ्यांनी नीट
'गुड नाईट, स्वीट ड्रीम्स'
पण म्हणवत नाही !

....रसप....
२९ ऑगस्ट २०१२

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

९.
कोपऱ्या-कोपऱ्याला हळूहळू व्यापत.. रंगवत..
सारी धरणी मुठीत घेणारं काळंकुट्ट आभाळ
पहाटेच्या चाहुलीसरशी
दहीवराच्या प्रत्येक थेंबात भरून येतं..
आणि पानापानावर डवरतं
माझ्या डोळ्यातलं समाधान
तू नसतानाची अजून एक रात्र सरून गेल्याचं !

अर्धवट उजळलेल्या आकाशाच्या एका कोपऱ्यात
विरघळत जाणारा झोपाळलेला चंद्र
मला साखरझोपेतल्या जगाच्या नकळत
एक मिश्कील पोचपावती देतो...
काल संध्याकाळी तुला माझ्या वतीने
'गुड नाईट, स्वीट ड्रीम्स'
म्हटल्याची.. !
अन अचानक
अजून एका रात्रीची दिवसभर वाट पाहायचा उत्साह येतो..
विझलेल्या नजरेत..!

....रसप....
१० नोव्हेंबर २०१२

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

१०.
मी बघतो ते स्वप्न आहे..
आणि जगतो ते सत्य आहे
हे कसं ठरवावं?
जे डोळे मिटल्यावरही माझ्यापासून वेगळं होत नाही..
त्याला असत्य कसं समजावं?
खरं असो.. खोटं असो..
मला आवडतंय
सत्य असो.. स्वप्न असो..
मला हसवतंय..

पण एकच विचार येतो -
दिवसभर श्वास-श्वासातून दरवळणाऱ्या..
रात्री निवांत मिटलेल्या पापण्यांवर अलगद पहुडणाऱ्या..
आणि सकाळी अंगणातल्या प्राजक्ताच्या सड्याप्रमाणे
मनभर पसरणाऱ्या..
माझ्याच गुलाबी स्वप्नांच्याही नकळत..
मी तर रोजच म्हणत असतो..
कधी तूही म्हण की -
'गुड नाईट, स्वीट ड्रीम्स!!'

(की मला ऐकू येणारा आवाज माझा नसतो,
तुझाच असतो
आणि मी फक्त मनातल्या मनातच बोलत असतो..?)

....रसप....
१२ नोव्हेंबर २०१२

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

११.

केशरी, तांबड्या रंगांच्या वेगवेगळ्या गडद छटा दाखवत
एका नाजूक क्षणी लुप्त होणारा सूर्य
हळूहळू करत...एकेका रेषेसरशी जिवंत होत जाणाऱ्या
आणि नकळत बोलू लागणाऱ्या एखाद्या चित्रासारखा..
लाल, निळ्या, काळ्या रंगांत हरवलेलं आकाश
झाडं, वेली, पक्ष्यांनाही लागलेली गुलाबी चाहूल..
पण माझ्या मनात मात्र एक अनाहूत काहूर..
ह्याच वेळेला 'कातरवेळ' म्हणत असावेत
इथून पुढे मनाच्या कातरपणाला सुरुवात होते
अश्या वेळी मला काहीच नको असतं..
मी, मी आणि फक्त मीच..
मग सभोवती असणारी
प्रत्येक अंधुक सजीव-निर्जीव वस्तू
वेगवेगळे मुखवटे चढवते...
मला हवे असलेले..
हसणारे.. रडणारे..
रुसलेले.. चिडणारे..
ओळखीचे.. अनोळखी
आणि काही माझ्यासारखेच..
हळवे हळवे, कातर कातर !
अचानक लक्ष जातं...
खिडकीत रुणझुणणाऱ्या 'विंड चाईम्स' कडे
तो तुझाच आवाज असतो...
पन्हाळीवर एक थेंब रेंगाळलेला दिसतो
तो तुझाच चेहरा वाटतो
'गुड नाईट, स्वीट ड्रीम्स'
म्हणणारा.. !

रोज..
ह्यानंतर पुढे काय होतं,
मला आठवत नाही
कारण डोळे उघडेपर्यंत
कातरवेळ थांबत नाही..

....रसप....
१९ जानेवारी २०१३
(क्रमश:)

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

वा रणजित मस्त रे.
या नवीन शृंखलेसाठी तुला अनेकानेक शुभेच्छा
या शृंखलेतील पुढील लेखनाच्या प्रतिक्षेत
वैवकु

संपादित -

४.
रातराणीचा सुगंध वेचायला
रात्र तरुण होते
आणि तुझी हळवी आठवण
मनात भरून येते...

गुलाबी थंडीत
तुझ्या आठवणींची उब मिळते
आणि पाठ फिरवलेल्या स्वप्नाची कूस
माझ्या बाजूला वळते !

खिडकीतून आत येणारं चांदणं
हातात तुझा हात देतं
एक सुगंधी स्वप्न मला
तुझ्या समीप घेऊन येतं..

एक हात चांदण्याचा
तुझ्याकडे आहे पाठवला
"गुड नाईट, स्वीट ड्रीम्स !!"
इतकंच तुला म्हणायला..

....रसप....
१३ ऑगस्ट २०१२
http://www.ranjeetparadkar.com/2012/08/blog-post_14.html

संपादित -
५.
एक तारा लुकलुकणारा
आणि वारा दरवळणारा
खिडकीत जरा येऊन बघ

तारा माझा भास देईल
वारा तुझा श्वास होईल
स्वत:मध्ये हरवून बघ

मन मनात गाणं गाईल
चेहऱ्यावरती हसू येईल
हसता हसता लाजून बघ

वारा खिडकीशी रेंगाळेल
तारा तुझ्यावरती भाळेल
'गुड नाईट, स्वीट ड्रीम्स' म्हणून बघ....!!

....रसप....
१४ ऑगस्ट २०१२
http://www.ranjeetparadkar.com/2012/08/blog-post_15.html

संपादित -

६.

ऐकू येतो मला माझा
एकेक ठोका काळजाचा
जसा टिक टिक करत चालत राहातो
घड्याळ्यात काटा सेकंदाचा

हा माझा एकांत आहे,
रितेपण नाही
मी एकटा आहे,
एकांकी नाही

मला फार आवडतो
हा संध्याकाळ ते रात्र असा वेळेचा प्रवास
कारण सतत तू सोबत असल्याची जाणीव होत असते
मी बराच वेळ गप्पा मारतो तुझ्याशी
पण तू उत्तर देत नाहीस
मग मनाला आपोआप कळून येतं
तू दिसतेस, पण असत नाहीस

असते फक्त एक दिशा...
आणि एक विश्वास की,
ह्या बाजूला... पुढे.... काही अज्ञात मैलांवर...
तूही अशीच बोलतेयस माझ्याशी...
मनातल्या मनात..!

मग मऊ स्वप्नांची उबदार शाल ओढून
ज्या दिशेला तू आहेस..
त्या कुशीवर मी वळतो..
आणि समाधानाने डोळे मिटून..
स्वत:शीच हसतो..
तेव्हढाच मनाला दिलासा
तुला 'गुड नाईट, स्वीट ड्रीम्स' म्हटल्याचा !

.... रसप....
१७ ऑगस्ट २०१२
http://www.ranjeetparadkar.com/2012/08/blog-post_17.html

रसप
किती छान आहेत ह्या कविता. मला आवडलेली गोष्ट म्हणजे कुठेही विरह किंवा त्यातली व्याकुळता दिसत नाही आहे उलट शेवटच्या कवितेत म्हटल्याप्रमाणे 'तू सोबत असल्याची जाणीव होत असते' !!
खुपचं छान!! Happy

संपादित -

७.
तापलेल्या मातीत
पहिल्या पावसाचा पहिला थेंब पडल्यावर
झटक्यासरशी आसमंत व्यापणाऱ्या मृद्गंधासारखी
संध्याकाळ गडद होत जाते आणि
दिवसभर वेगवेगळ्या छटा दाखवणारं आभाळ
एकच निकोप, निष्कलंक काळा रंग लेऊन
किंचित लाजऱ्या चंद्राला
माझ्या खिडकीजवळ
तुझा 'गुड नाईट, स्वीट ड्रीम्स'चा निरोप देण्यासाठी पाठवते....

रोजची रात्र अशीच असते..
किंचित रेंगाळलेली
तुझ्या आभासांचा सुगंध होऊन
निकोप दरवळलेली..

....रसप....
२५ ऑगस्ट २०१२
http://www.ranjeetparadkar.com/2012/08/blog-post_26.html

संपादित -

८.
आज पुन्हा उशीर झाला..
'लौकर येतो' सांगूनही
आणि तुझे डोळे भरले
बरंच काही सांडूनही..

काळ्याभोर डोळ्यांचं डबडबणं
मला थबथबलेल्या चिंचेच्या झाडामधून
डोकावणाऱ्या झाकोळलेल्या चंद्रासारखं वाटतं
आणि आत्ताच बरसून रितं झालेलं आभाळ
फिरून पुन्हा एकदा
माझ्या डोळ्यांत दाटतं....

तुला माहितेय..
मला रडता येत नाही..
म्हणून मी सगळं हसण्यावारी नेतो...
तुझी शप्पथ राणी,
पुढच्या वेळी नक्की लौकर येतो..

तू चिडू नकोस
कारण तू चिडलीस की तूच रडतेस
मला झाकोळलेला चंद्र
पाहवत नाही..
आणि भरल्या डोळ्यांनी नीट
'गुड नाईट, स्वीट ड्रीम्स'
पण म्हणवत नाही !

....रसप....
२९ ऑगस्ट २०१२
(क्रमश:)
http://www.ranjeetparadkar.com/2012/08/blog-post_30.html

संपादित -

९.

कोपऱ्या-कोपऱ्याला हळूहळू व्यापत.. रंगवत..
सारी धरणी मुठीत घेणारं काळंकुट्ट आभाळ
पहाटेच्या चाहुलीसरशी
दहीवराच्या प्रत्येक थेंबात भरून येतं..
आणि पानापानावर डवरतं
माझ्या डोळ्यातलं समाधान
तू नसतानाची अजून एक रात्र सरून गेल्याचं !

अर्धवट उजळलेल्या आकाशाच्या एका कोपऱ्यात
विरघळत जाणारा झोपाळलेला चंद्र
मला साखरझोपेतल्या जगाच्या नकळत
एक मिश्कील पोचपावती देतो...
काल संध्याकाळी तुला माझ्या वतीने
'गुड नाईट, स्वीट ड्रीम्स'
म्हटल्याची.. !
अन अचानक
अजून एका रात्रीची दिवसभर वाट पाहायचा उत्साह येतो..
विझलेल्या नजरेत..!

....रसप....
१० नोव्हेंबर २०१२
http://www.ranjeetparadkar.com/2012/11/blog-post_10.html

संपादित -

१०.
मी बघतो ते स्वप्न आहे..
आणि जगतो ते सत्य आहे
हे कसं ठरवावं?
जे डोळे मिटल्यावरही माझ्यापासून वेगळं होत नाही..
त्याला असत्य कसं समजावं?
खरं असो.. खोटं असो..
मला आवडतंय
सत्य असो.. स्वप्न असो..
मला हसवतंय..

पण एकच विचार येतो -
दिवसभर श्वास-श्वासातून दरवळणाऱ्या..
रात्री निवांत मिटलेल्या पापण्यांवर अलगद पहुडणाऱ्या..
आणि सकाळी अंगणातल्या प्राजक्ताच्या सड्याप्रमाणे
मनभर पसरणाऱ्या..
माझ्याच गुलाबी स्वप्नांच्याही नकळत..
मी तर रोजच म्हणत असतो..
कधी तूही म्हण की -
'गुड नाईट, स्वीट ड्रीम्स!!'

(की मला ऐकू येणारा आवाज माझा नसतो,
तुझाच असतो
आणि मी फक्त मनातल्या मनातच बोलत असतो..?)

....रसप....
१२ नोव्हेंबर २०१२
http://www.ranjeetparadkar.com/2012/11/blog-post_28.html

संपादित -
११.

केशरी, तांबड्या रंगांच्या वेगवेगळ्या गडद छटा दाखवत
एका नाजूक क्षणी लुप्त होणारा सूर्य
हळूहळू करत...एकेका रेषेसरशी जिवंत होत जाणाऱ्या
आणि नकळत बोलू लागणाऱ्या एखाद्या चित्रासारखा..
लाल, निळ्या, काळ्या रंगांत हरवलेलं आकाश
झाडं, वेली, पक्ष्यांनाही लागलेली गुलाबी चाहूल..
पण माझ्या मनात मात्र एक अनाहूत काहूर..
ह्याच वेळेला 'कातरवेळ' म्हणत असावेत
इथून पुढे मनाच्या कातरपणाला सुरुवात होते
अश्या वेळी मला काहीच नको असतं..
मी, मी आणि फक्त मीच..
मग सभोवती असणारी
प्रत्येक अंधुक सजीव-निर्जीव वस्तू
वेगवेगळे मुखवटे चढवते...
मला हवे असलेले..
हसणारे.. रडणारे..
रुसलेले.. चिडणारे..
ओळखीचे.. अनोळखी
आणि काही माझ्यासारखेच..
हळवे हळवे, कातर कातर !
अचानक लक्ष जातं...
खिडकीत रुणझुणणाऱ्या 'विंड चाईम्स' कडे
तो तुझाच आवाज असतो...
पन्हाळीवर एक थेंब रेंगाळलेला दिसतो
तो तुझाच चेहरा वाटतो
'गुड नाईट, स्वीट ड्रीम्स'
म्हणणारा.. !

रोज..
ह्यानंतर पुढे काय होतं,
मला आठवत नाही
कारण डोळे उघडेपर्यंत
कातरवेळ थांबत नाही..

....रसप....
१९ जानेवारी २०१३
http://www.ranjeetparadkar.com/2013/01/blog-post_19.html