नवे शेर

Submitted by विजय दिनकर पाटील on 8 August, 2012 - 01:35

संपादित संपादित संपादित संपादित संपादित संपादित संपादित संपादित संपादित संपादित संपादित संपादित संपादित संपादित

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

वा

तूर्त शोधा बोलक्या डोळ्यांत आसक्ती
वेळ आली की खुलू लागेल अभिव्यक्ती

===============

दुष्काळाचा तोरा काही कायम चालत नाही
एक वेळ आली की पाउस येतो म्हणजे येतो<<

आवडलेच शेर

==========

खट्याळ (माझ्यामते) 'लगाल' आहे

===========

तूर्त शोधा बोलक्या डोळ्यांत आसक्ती
वेळ आली की खुलू लागेल अभिव्यक्ती

===============

दुष्काळाचा तोरा काही कायम चालत नाही
एक वेळ आली की पाउस येतो म्हणजे येतो

शेर फार आवडले.

सर्वांचे मनःपूर्वक धन्यवाद.

समीर, अजूनही हे शेर 'शेर' ह्याच स्टेजला राहिलेत. पुढे विचारच झाला नाही त्यावर.

शेवटचे तीन शेर ही जरा प्रासंगिक उद्विग्नता होती. Happy

समीर, अजूनही हे शेर 'शेर' ह्याच स्टेजला राहिलेत. पुढे विचारच झाला नाही त्यावर.

गझलेत असं होतं खरं. बरेच शेर अनेक वर्षे पडून राहतात.
थोडेसे मागे लागून गझल पूर्ण करायचा प्रयत्न करून पाहशील.
कधी-कधी गझल होऊन जाते.

समीर

पोर जाताना रया घेऊन गेली
पाहवत नाही तुझे सुतकातले घर

बंद का केलेस पाणी द्यायचे तू
वेल होती चालली की मांडवावर

अप्रतिम.
शेर खूप उंचीचे झालेत.
गझल पूर्ण करशील.

छान!

"दुष्काळाचा तोरा काही कायम चालत नाही
एक वेळ आली की पाउस येतो म्हणजे येतो" >>> हा शेर विशेषच.

(याआधी तुमच्या कुठल्यातरी प्रतिसादात वाचला असावा असे वाटले.)

कोण कुठे वसलेय दिसेना ह्या अंधारामध्ये
दूर दिवा मिणमिणतो तेथे वास तुझा मानावा

प्रत्ययकारी.
अनेक शेर आवडले,पूर्ण गझला होण्यासाठी शुभेच्छा.

Pages