स्वप्नभोळ्या मनाने दुपारू नये

Submitted by वैवकु on 6 August, 2012 - 07:12

वास्तावाच्या भयाने विकारू नये
स्वप्नभोळ्या मनाने दुपारू नये

उत्तरे मागता.... उत्तरे मागती
प्रश्न त्या माणसांना विचारू नये

बाधले रोजचे हे उपोषण मला
वाटते देश आता सुधारू नये

जीवघेणे जिणे दुःखदेणी गझल
पेरणी या पिकांची दुबारू नये

तू स्वतःला असे 'मांड' की वैभवा
विठ्ठलाने विटेवर उभारू नये

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

धन्यवाद सुप्रियाताई
तुमच्याकडून मिळालेली कौतुकाची थाप नेहमीच लिहायला प्रेरित करते अन अजून उत्तम लिहायचे आहे ही जबाबदारीची जाणीवही करून देते

पुनश्च धन्यवाद

वैवकु

वैभवजी, खूप छान गझल.
"बाधले रोजचे हे उपोषण मला
वाटते देश आता सुधारू नये "

"जीवघेणे जिणे दुःखदेणी गझल
पेरणी या पिकांची दुबारू नये "
हे दोन शेर तर खूप आवडले.

म्हणे गणेशजी , राजीवजी धन्यवाद. दुपारू नये म्हणजे काय करू नये रे वैभ्या? शब्दकोष समजतोस का स्वतःच्या बालबुद्धीला? वाटले देश आता सुधारू नये. एका भारतीयाने असे म्हणावे यातूनच देश का बिघडला हे समजेलच. द्पारू नये, संध्याकाळू नये. पोरकट आहेस का

अरे पण त्याचा आम्हाला का त्रास? तुला झोप येत नाही आणि गझलेलाही येत नाही हे ऐकून नाचत सुटायचे का आम्ही?

क्ष.य.ज्ञ.जी
...........तुम्ही माझे एक आवडते गझलकार आहात म्हणून............>>>>>>>>>>>>अरेरे अरेरे अरेरे

धन्यवाद !! Lol

---------- या महाकविने गझला लिहील्यात का तरी? का क्ष.य.ज्ञ. उर्फ वैभूनेच लिहील्यात?
क्ष.य.ज्ञ. याच्या नावे फक्त एक फालतू विडंबन आहे म्हणून म्हटले. Wink Wink Wink

धन्यवाद सुधाकरराव
(प्रतिसादान्ची सन्ख्या एक ने वाढवल्याबद्दल!!;) )
Lol

धन्यवद स्वरूपजी

_______________________-
अवान्तर: ऑर्फी यार तू ४९ वर आउट झालास रे .........:( :

स्वरूपजीन्चा प्रतिसाद ५० व्वा निघाला माझा हा अत्ताचा ५१ व्वा आहे Lol

अजूनच अवान्तर : मी प्रतिसादासाठी लेखन करत नाही. पण होय!!;............केलेले लेखन फक्त प्रतिसादासाठीच , 'प्रकाशित' मात्र करतो !!!
करावेच लागते बाबा .........काय करणार!!!(एक कटु सत्य!!):G Biggrin Biggrin

तू ४९ वर आउट Lol

----------------------- म्हणजे शेवटचा नाबाद आणि जे प्रतिसाद देतच नाहीत ते तूझे राखीव फलंदाज असतील

तू ४९ वर आउट Lol

----------------------- म्हणजे शेवटचा नाबाद आणि जे प्रतिसाद देतच नाहीत ते तूझे राखीव फलंदाज असतील Wink

शब्दकोष समजतोस का स्वतःच्या बालबुद्धीला? वाटले देश आता सुधारू नये. एका भारतीयाने असे म्हणावे यातूनच देश का बिघडला हे समजेलच. द्पारू नये, संध्याकाळू नये. पोरकट आहेस का.. Rofl Rofl Rofl

.......... सॉरी..सॉरी रे वैभू, .. पण तोंड दाबुन धरलं तरी खुप हसायला आलं.......हुश्श्श//////////

हि मोहीनी चांगलीच हात धुवून तुझ्या पाठी लागलेय. ..( कधी काय वेड वाकडं त नाय बोल्ला तिले? Wink )

धन्यवाद पुलस्तीजी
ही गझल खूपच खाली गेलेली .........आवर्जून कोणी वाचेल असे कधी वाटले नव्हते ............
पुनश्च धन्स
असाच लोभ असूद्या
आपला सदैव कृपाभिलाषी
वैवकु
Happy

काल सायंकाळी सह्जच हा उत्तरांचा शेर मनात घोळत होता सहसा माझे शेर मलाच फारसे आठवत नाहीत अनेकदा त्यातून आज हे असे कसे झाले यचा विचार करत होतो.....इकडे तुम्ही तो वाचला होता हे मला समजले असावे आपोआपच (सिक्ष्थ सेन्स की काय म्हणतात ते हेच बहुधा

Pages