रक्षाबंधन.. रक्षाबंधन ..

Submitted by विदेश on 1 August, 2012 - 15:07

रक्षाबंधन... रक्षाबंधन
दोन मनांची अतूट गुंफण !
हिरा भाऊ अन् बहीण अंगठी
अंगठीस हो सुरेख कोंदण !
मदतीस्तव वा संकटातही
धावे बंधू करण्या रक्षण !
भावाचा बहिणीस आधार
द्रौपदीसखा तो नारायण !
दुजाभाव ना मनांत कोठे
दोघांचे ते एकच रिंगण !
रक्षाबंधन ... रक्षाबंधन
दोन जिवांचे अतूट बंधन !

.

Group content visibility: 
Private - accessible only to group members

छान.