तीन हायकू -

Submitted by विदेश on 1 August, 2012 - 10:17

१.
पाऊस धारा
पडती हाती गारा
ओंजळ रिती

२.
कुटील कावा
मनांत रंगवावा
देवळात मी

३.
नाच मोराचा
हैदोस पावसाचा
माझी समाधी

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Private - accessible only to group members