उत्तरं

Submitted by तुटता तारा on 30 July, 2012 - 09:40

हरवू नये म्हणून जास्तच नीट कुठेतरी ठेवलेली वस्तू का सापडत नाही
पांढरे केस कधी का गळत नाहीत
चंद्र-चांदण्यांकडे का पाहत रहावस वाटत
पावसाळ्यातल्या सकाळी उदास उदास का वाटत

या साध्या साध्या प्रश्नांची उत्तरं

मला अजूनही मिळालेली नाहीयेत

- तुटता तारा

गुलमोहर: