शब्द .. शब्द .. शब्द ..

Submitted by विदेश on 28 July, 2012 - 09:45

शब्दांच थैमान
डोक्यातल्या कप्प्यातून
घुटमळतात शब्द
तेच मनांत कधीपासून -
डोकावतात
संधी साधत बेटे
लेखणीतून घरंगळत
पहुडतात कागदावर
कविता बनून !

शब्दखुणा: