जिंदगी माझी जळाली, मात्र झाला धूर नाही!

Submitted by सतीश देवपूरकर on 27 July, 2012 - 07:04

गझल
जिंदगी माझी जळाली, मात्र झाला धूर नाही!
या उरामधले कुणाला समजले काहूर नाही!!

माझिया राखेमधे मी आजही आहेच जिंदा,
शोध तू येथेच मजला, मी कुणी कापूर नाही!

का मला माझीच गीते वाटती परक्याप्रमाणे?
कोण माझे गीत गाते? त्यात माझा सूर नाही!

का मला पाहून सारे लोक परतू लागले हे?
ओसराया लागलेला मी नदीचा पूर नाही!

छाटण्यासाठी स्वत:ची मान हातांनी स्वत:च्या,
माझिया इतका कुणीही जाहला आतूर नाही!

जन्म घेताना गझल या आतड्यांना पीळ पडले!
काळजामधली तरीही संपली हुरहूर नाही!!

-------प्रा.सतीश देवपूरकर
भूशास्त्र व खानिज तेल तंत्रद्न्यान विभाग,
नौरोसजी वाडिया महाविद्यालय, पुणे.
फोन नंबर: ९८२२७८४९६१

गुलमोहर: 

अतिशय जब्बरस्त -- अफलातून- गझल आहे सर खुप म्हणजे खुपच आवडली.

जन्म घेताना गझल या आतड्यांना पीळ पडले!
काळजामधली तरीही संपली हुरहूर नाही!! ..... अतिशय छान. कळजाचे शब्द काळजाला भिडणारे. व्वा

हा जिवघेणा आनंद दिल्याबद्दल खुप-खुप धन्यवाद.

...................................आपला स्नेही,

ऑर्फिअस..!

एकदम जबरदस्त!!!
"माझिया राखेमधे मी आजही आहेच जिंदा,
शोध तू येथेच मजला, मी कुणी कापूर नाही! "
हा शेर एकदम भन्नाट आहे.

निवडक दहात नोंद केली आहे...:)

खयाल आणी त्यातील प्रामाणिकपणा आवडला.

जिंदगी माझी जळाली, मात्र झाला धूर नाही!
या उरामधले कुणाला समजले काहूर नाही!!

का मला पाहून सारे लोक परतू लागले हे?
ओसराया लागलेला मी नदीचा पूर नाही!

छाटण्यासाठी स्वत:ची मान हातांनी स्वत:च्या,
माझिया इतका कुणीही जाहला आतूर नाही!

जन्म घेताना गझल या आतड्यांना पीळ पडले!
काळजामधली तरीही संपली हुरहूर नाही!!

आवडले.