आसवांना एवढेही कळत नाही

Submitted by मयुरेश साने on 18 July, 2012 - 02:44

दुख्ख आता पापणीला छळत नाही
खूप रडलो बस अता मी रडत नाही

शेवटी उरली तिजोरी बंद दुख्खे
ठेव सौख्याची मला परवडत नाही

जन्म अख्खा वाहण्यासाठीच नसतो
आसवांना एवढेही कळत नाही

धुगधुगी हरवून बसला कोळसा की
पेटवावा लागतो तो जळत नाही

वाटते कमळा प्रमाणे मी फुलावे
राहणे चिखलातले पण मळत नाही

जीवनाची सावकारी काय सांगू
हात जोडा पाय पकडा टळत नाही

.....................................मयुरेश साने

गुलमोहर: 

दुख्ख आता पापणीला छळत नाही
खूप रडलो बस अता मी रडत नाही

जन्म अख्खा वाहण्यासाठीच नसतो
आसवांना एवढेही कळत नाही

जीवनाची सावकारी काय सांगू
हात जोडा पाय पकडा टळत नाही

आहाहा...ज्जाम आवडले हे शेर

खूप सुन्दर
मक्ता लाजवाब
तिजोरीबन्द.... हा एकच शब्द अहे बहुधा