लांबसडक.....

Submitted by sanky on 15 July, 2012 - 12:38

51.jpg

rapid ballpen sketch.

ह्या चित्रात एक शब्द लपलेला आहे केसांशी संबंधित.... कुणी ओळखला का...? नसेल तर शोधायचा प्रयत्न करा आणि सांगा...

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

sanky,

"लांबसडक" हे शीर्षक मी "लांब सडक" असं वाचलं. Uhoh त्यामुळे अपेक्षाभंग झाला! Happy
बॉलपेनाने झटझट काढलेली असल्याने कलाकृतीस दाद द्यावीशी वाटते.

आ.न.,
-गा.पै.

gr8

तुम्ही फक्त बॉलपेननेच चित्रं काढता का? फारच सही आहे ही सिरिज.

मला एक फुल जरी काढायचं म्हटलं तरी प्रचंड खोडाखोड करायला लागते Happy बॉलपेनने ड्रॉ करणारा खरंच किती निष्णात असेल, कारण करेक्शन करायला काही वावच नाही. तुमच्या रेघा पण सगळ्या एकसलग आहेत, म्हणजे पेनसुद्धा उचललं नाहीए हे कळतं आहे.

मस्त

silky
?