भन्नाट कोल्हापुरी शब्द

Submitted by Mandar Katre on 5 July, 2012 - 12:10

वांड — TOO GOOD !!!
भावा — DUDE !!
काटा किर्र्र — AWESOME !!!
जाग्यावर पलटी —– OH MY GOD!!
नाद खुळा — BRILLIANT !!
शुन्य मिनीटात आवर — BE QUICK !!
रिक्षा फिरवू नकोस — DON’T WASTE TIME !
लई भारी — TOO GOOD !
जगात भारी —- BEST !!
नाद नाही करायचा — DONT CHALLENGE !!
निवांत — RELAXED !
तानुन दे— GO TO SLEEP !
इस्कटलेला — STUPID !
नाद खुळा… गणपती पुळा — OH MY GOD !!
डोक्यावर पडलायास का ??? — HAVE U GONE MAD ??
चक्कित जाळ — GREAT !!
आबा घुमिव !!! —- COME ON !!!
वडाप —- CROWD !
काय मर्दा — HI DUDE !
तर्राट पळालास ब— YOU WERE TOO FAST !
काय गुढघ्यावर पडलास काय ?? — ARE U MAD ??
तरतरित — FRESH !
घसघषित — TOUGH !!
शाळा करने — PLOT A SCHEME !
पेट्लास की — YOU ARE ON FIRE ! / IN FORM
कीशात नाही आना, आणि मला बाजीराव म्हना..! —- YOU ARE NOT QUALIFIED ENOUGH TO DO IT!

चिरकुट — SIMPLE !
घुमिव की पिट्टा! — Come on ! .. you can do it !!!
चहात दही ! — STRANGE COMBINATION
खटक्यावर बोट.. जाग्यावर पलटी ! — OH MY GOD !!
एकशरे काढ़लास काय ? — ARE YOU SICK ?
आम्बा पाडला — FOOLED SOMEONE SUCCESSFULLY !
लई झाक — TOO GOOD !
हुडक आता बसून — DO IT ONYOUR OWN !!
पुडया सोडू नकोस – DON’T LIE SO MUCH !!
***************************************
तुमच्याकडे आणखी असतील तर सांगा.

विषय: 
Groups audience: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

म्हणजे थोडक्यात पश्चिम महाराष्ट्राची भाषा.>>> पश्चिम महाराष्ट्राची न्हाइ ओ पच्चीम म्हाराष्ट्र म्हणा.. Wink

पश्चिम महाराष्ट्राची न्हाइ ओ पच्चीम म्हाराष्ट्र म्हणा.. >>मायबोलीवर शक्य तेवढे शुध्द लिहायचा प्रयत्न करतो नाहीतर प्रतिसादात पण कोणीतरी लिहायचे "तेवढ्या शुध्द लेखनाच्या चुका टाळा,मायबोलीवर नवीन आहात वाटते."

धीरज कोल्लापुरात कोण काय म्हणतयं त्याचा इचार लोकं करत न्हाइती. Wink पण जरा भेळ्मिसळ झालिय हे खरं

वडाप म्हणजे सहा आसनी रिक्षा असे पेपरमध्ये वाचले होते>> अर्धवट माहिती दिलीये पेपरवाल्याने..
अहो एसटी किंवा सिटीबसला जी काही समांतर वाहतुक व्यवस्था चालते ती म्हणजे वडाप.. Happy

त्यात सहा आसनी रिक्षा, जीप अशी अनेक वाहने येतात..

कोल्हापूर सांगली भागात 'मुलाला किंवा मुलीला' असे न म्हणता मुलग्याला मुलगीला असे म्हणतात.