कुशन कव्हर वरील भरतकाम

Submitted by सीमाकाकू on 29 June, 2012 - 00:24

कुशन कव्हरवर केलेलं भरतकाम -

१.

२.

३.

४.

५.

६.

७.

८.

९.

१०. ड्रेसचा योक -

११. अजून एक ड्रेसचा योक - कशिदा - (फोटोमधे क्लीअर दिसत नाहीये)

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

सीमाकाकु म्हणजे प्राजक्ता_शिरीनच्या आई, हा शोध अत्ताच लागला Happy